Petra Verhees 

petraverhees@petraverhees.nl
www.petraverhees.nl

Tweeluik landschap Noord Limburg


Glasblad

Motivatie

Door mijn fascinatie voor water ben ik gaandeweg gaan werken met glas omdat ik in glas dezelfde lichtbreking en weerspiegeling aantrof . In glas vormgeven biedt echter meer mogelijkheden; in water vind ik nog steeds een inspiratiebron.
Voorafgaand aan het ontstaan van de uiteindelijke werken speelt een heel proces van schetsen, tekenen en fotograferen . Behalve met glas werk ik graag met natuurlijke materialen als steen, hout, zand en koper, allen een direct product van moeder aarde. Glas is daarop geen uitzondering; immers: een bliksemstraal in zand schept een prachtige hoeveelheid van dat materiaal.
Ritme en helderheid zijn voor mij belangrijke elementen. De figuratieve verbeeldingen in het glas hebben een grafische inslag. Aan de cirkel en spiraal die vaak voorkomen in mijn werk verbind ik een symbolische betekenis.


Glas versmelten , Fusing

Diverse glaslagen worden in een glasoven met elkaar versmolten. Door de toevoeging van pigmenten, organische materialen ,metalen etc kunnen verschillende effecten gecreëerd worden. Het koper wordt tussen de glaslagen ingesmolten of als onderlaag aangebracht zodat er een afdruk over blijft. De hoogte van de temperatuur in de oven
( tussen 780°C en 830°C ) bepaalt hoe ver het glas versmolten wordt.