rgen Drewer

juergen@drewer.de
www.drewer.de


zonder titel
zonder titel

Motivatie

Het fundament van mijn-architectuur gerelateerde werkzaamheden is het conceptuele debat met de situatie van een plaats . Hierbij houd ik rekening met de inhoudelijke thematiek en het gebruik hiervan en indien van toepassing,  zijn historische bronnen.
Tegen deze achtergrond integreer ik niet een bestaand kunstwerk in of voor een gebouw, maar ontwerp een kunstwerk voor de plaats of ruimte.
Hierbij ben ik niet gebonden aan het gebruik van een bepaald materiaal, maar is de keuze afhankelijk van de omstandigheden van de architectuur en de inhoudelijke thematiek van het gebruik hiervan.
Het materiaal glas fascineert me in zoverre , dat het afhankelijk van het ontwerp , door zonnestraling ruimtelijk werkt. Het maakt  hele ruimtes kleurrijk en kan daardoor veranderen .


Kunst is voor mij en ik denk, in principe voor de mens, existentieel. Dit bedoel ik niet alleen als creatieve kunstenaar, maar ook als toeschouwer. Een wereld zonder artistieke expressie zou ondenkbaar zijn, omdat de aard van de kunst in de aard van de mens ligt.
Dit omvat natuurlijk alle kunst uitingsvormen . Het kan de mens inspireren , fascineren, woedend maken, prikkelen of van streek maken.
Iedere ontmoeting met een kunstuiting is een zeer persoonlijke ervaring.
Daarom is kunst in openbare ruimten een multiplier, die veel mensen bereikt. 

Zandstralen/ etsen

Zandstralen gebeurt in een straalcabine, met behulp van een compressor wordt perslucht met een straalmiddel tegen het glas geblazen. Glas wordt aldus behandeld om diverse oppervlakte-effecten te bereiken om het glas minder transparant of totaal ondoorzichtig te maken. Op deze manier kun je afbeeldingen /teksten permanent in glas

creëren . Etsen geeft ongeveer hetzelfde effect .Dit wordt gedaan met een vloeistof of pasta. Het bewerkte oppervlak is fijner van structuur en voelt zachter aan dan gezandstraald werk.

Brandschilderen

Dit is een eeuwenoude techniek om op glas te tekenen. In de Middeleeuwen werd deze al toegepast met als belangrijkste doel het versieren van kerkramen. Vaak wordt brandschilderen gecombineerd met glas in lood.
Met behulp van een penseel wordt een mengsel van, azijn,water of olie en pigmenten op het glas aangebracht, waarna de pigmenten in een oven op 600°C temperatuur in het glas worden gebrand. Als eerste worden op basis van een ontwerptekening de contourlijnen aangebracht en gebrand, daarna de schaduwen en als laatste de kleuren.


Glasapplicatie

Hierbij worden verschillende losse stukken glas en eventueel andere materialen met een 2-componenten araldite of gellijm in een lijmbad op een onderplaat verlijmd .