Elke Pfaffmann

elke.pfaffmann@t-online.de

www.elke-pfaffmann.de

Lichtblicke VII

Lichtblicke III

Motivatie

Sinds mijn opleiding aan de Academies voor Schone Kunsten in Mainz en Stuttgart (klasse L. Schaffrath) ben ik gefascineerd door glas. Het unieke van dit transparant materiaal, heeft me, sindsdien geïnspireerd tot veel experimenten en geleid tot talrijke uitvoeringen aan en in openbare gebouwen.
Glas en email zijn de materialen die ik bij voorkeur, gebruik in mijn kunst.

Vraagt men mij om een concept voor een artistiek ontwerp , dan staat voor mij iedere keer, de aangewezen plaats in het middelpunt van mijn onderzoek, om te komen tot een mogelijke verantwoorde uitvoering.
Het zelf ervaren en beleven van de atmosfeer in de ruimte en de gebruiker van het gebouw te leren kennen én te weten welke vereisten aan de ruimte gesteld worden, is voor mijn artistieke inspiratie en werk van grote betekenis. Met uitgebreide meditatie ter plekke, probeer ik aan te voelen, welk soort kunstontwerp geschikt is en welke inhoudelijk bijdraagt aan een betekenisvolle omgeving.

Elk project is een nieuwe uitdaging en vereist een individuele creativiteit. Mogelijke oplossingen ontwikkel ik in eerste instantie via schetsen en ga dan verder concretiseren als een collage of rechtstreeks met het materiaal en de kleuren zelf, waarin het werk uitgevoerd wordt. Het is altijd mijn bedoeling om de "stille nuances" aan te voelen, die de ruimte nodig heeft, om tot een ​​zeer speciale plek, met een uitzonderlijk charisma, komen.


Glas versmelten,Fusing

Diverse glaslagen worden in een glasoven met elkaar versmolten. Door de toevoeging van pigmenten, organische materialen ,metalen etc kunnen verschillende effecten gecreëerd worden. De hoogte van de temperatuur in de oven
( tussen 780°C en 830°C ) bepaalt hoe ver het glas versmolten wordt.