Coen Mesterom 

coen.mesterom@ziggo.nl

1000+1 nacht
Venetiaans Contrast

Motivatie

“Mijn passie voor de glazenierskunst is al vroeg als kind geboren in het familieatelier van mijn grootvader Gérard Mestrom, glazeniersatelier ’t Hoolhoes te Bunde bij Maastricht.

Langzaam heb ik leren ervaren en ook proberen toe te passen dat de glasschilderkunst of de kunst van het ‘schilderen met glas’ het streven is met behulp van de beeldcomponenten glas (structuur), kleur, lood en licht, hetzij in een figuratieve of abstracte verbeelding, de emotionele gewaarwording van een vierde dimensie proberen op te roepen “


Glas in lood

Stukken gekleurd of gebrandschilderd glas worden naar het patroon van de gewenste voorstelling gesneden en gevat in H-vormige loodstrippen, die op de punten waar zij elkaar kruisen aan elkaar worden gesoldeerd. Om het raam waterdicht te maken wordt tussen de loodlijst en het glas een kit aangebracht. Aangezien gewone loodlijsten niet voor veel stevigheid zorgen, zijn vaak enkele doorgaande loodlijsten voorzien van een stalen kern.


Brandschilderen

Dit is een eeuwenoude techniek om op glas te tekenen. In de Middeleeuwen werd deze al toegepast met als belangrijkste doel het versieren van kerkramen. Vaak wordt brandschilderen gecombineerd met glas in lood.
Met behulp van een penseel wordt een mengsel van, azijn,water of olie en pigmenten op het glas aangebracht, waarna de pigmenten in een oven op 600°C temperatuur in het glas worden gebrand. Als eerste worden op basis van een ontwerptekening de contourlijnen aangebracht en gebrand, daarna de schaduwen en als laatste de kleuren.